ЛОГОТИП АДВОКАТСКОГО БЮРО ФИДЕС АДВОКАТСКОЕ БЮРО ФИДЕС
Главная услуги адвоката Координаты Консультация
укр eng

ЗРАЗКИ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ ТА ІНШИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВЗразок заяви про порушення справи про банкрутство
До Господарського суду ____________
_______________________________
(найменування суду)
Кредитор: _________________________
Код ЄДРПОУ_____________________
Поштова адреса: ___________________
_______________________________
_________ рахунок N ___ в _________
Боржник: __________________________
Код ЄДРПОУ: ___________________
Поштова адреса: ___________________
_______________________________
_________ рахунок N ___ в _________

ЗАЯВА
про порушення справи про банкрутство

Рішенням Господарського суду ____________________________(найменування суду) від "___" ______________ 20__ р. у справі за позовом (вказати позивача)до (вказати відповідача)про (вказати предмет позову)на користь нашого підприємства з Боржника має бути стягнуто _______ грн.
Для виконання зазначеного рішення "___" ____________ 20__ року було видано наказ господарського суду. Наказ було пред'явлено до виконання у встановленому відповідним чинним законодавством України порядку. Так, (виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, з зазначенням суми боргових вимог кредитора, а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання; надати докази того, що сума підтверджених вимог перевищує суму в триста мінімальних розмірів заробітної плати; надати докази обґрунтованості вимог кредитора).
На підставі вищенаведеного, керуючись, ст. 6, 7, 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 2, 41, 12 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОШУ:
Порушити провадження у справі про банкрутство ______________.
Додатки:
1. Додати рішення суду, господарського суду, які розглядали вимоги кредитора до боржника; копію неоплаченого розрахункового документа, за яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника, з підтвердженням банківською установою боржника про прийняття цього документа до виконання із зазначенням дати прийняття, виконавчі документи (виконавчий лист, виконавчий напис нотаріуса тощо) чи інші документи, які підтверджують визнання боржником вимог кредиторів.
2. Документ, що підтверджує сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
3. Документ, що підтверджує відправлення Боржникові заяви та доданих до неї документів.
4. Документ, що підтверджує сплату державного мита.
"___" __________ 2009р.
_________ (підпис керівника)

Зразок позовної заяви про визнання переведення незаконним, поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу


______________ районний суд
(назва суду)
Позивач: Іванов Іван Іванович
________ (адреса проживання)
м. ___________ __________ обл.
поштовий індекс _____
Відповідач: ТОВ „К”
______________ (адреса знаходження)
______________ обл., поштовий індекс _____

Ціна позову: 241 гр. 74 коп.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання переведення незаконним, поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

З 17 вересня 1997 року я працював водієм у ТОВ „К” м. ______________.
У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці і скороченням штату, на початку березня 2005 року директор товариства Рижов Володимир Михайлович запропонував мені перевестися на іншу роботу. Однак я відмовився.
Не зважаючи на це, 15 березня 2005 року він видав наказ №93 про переведення мене на роботу слюсарем з 18 березня 2005 року.
Вважаю переведення незаконним, оскільки у відповідності з ч. 1 ст. 32 КЗпП України воно допускається тільки за згодою працівника. Однак я її не давав.
У разі незаконного переведення на іншу роботу працівник, згідно з ч. 1, 2 ст. 235 КЗпП України повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. Одночасно з цим повинно бути вирішене питання про виплату йому середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік.
На день пред’явлення позову до суду я перебував у вимушеному прогулі 17 днів, з 18 березня 2005 року по 11 квітня 2005 року. За цей час відповідач зобв’язаний виплатити на мою користь заробітну плату в сумі 241 гр. 74 коп. ( 626 гр. / фактична заробітна плата за останні два місяці роботи / : 44 дні / кількість фактично відпрацьованих робочих днів за два останні місяці роботи / = 14 гр. 22 коп. / розмір середньоденної заробітної плати / х 17 днів / кількість днів вимушеного прогулу / ). Свої вимоги у зазначеній частині я збільшу на день розгляду справи в суді. У разі задоволення мого позову на директора товариства Рижова Володимира Михайловича може бути на підставі ст. 237 КЗпП України покладена матеріальна відповідальність на покриття шкоди, заподіяної товариству у зв’язку з оплатою мені вимушеного прогулу. У зв’язку з цим його необхідно залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог.
У відповідності з п. 1 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” робітники і службовці звільняються від сплати судового збору за позовами, що випливають з трудових правовідносин.
Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.
На підставі викладеного й у відповідності з ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 232 ч. 1, 2 ст. 235 КЗпП України, ч. 1, 2 ст. 35, ст. 36, ч. 1 ст. 88, п. 2, 4 ч. 1 ст. 367 ЦПК України

Прошу:
1. Визнати незаконним наказ № 93 від 15 березня 2005 року про переведення мене на роботу слюсарем.
2. Поновити мене на роботі водієм у ТОВ „К” м. ______________.
3. Стягнути з ТОВ „К” на мою користь заробітну плату за час вимушеного прогулу в сумі 241 гр. 74 коп.
4. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати.
5. Допустити негайне виконання рішення суду в частині поновлення мене на роботі і стягнення заробітної плати, але не більше чим за один місяць.
Додатки:
1. Копія наказу про прийняття на роботу.
2. Копія наказу про переведення.
3. Довідка про середню заробітну плату.
4. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
5. Копія позовної заяви.

„____”___________200__р.
______________ (підпис)

АДВОКАТ
АДВОКАТСКОЕ БЮРО "ФИДЕС"
+380 (44) 234-22-08   ☏ +380 (67) 462-69-24
info@fides.kiev.ua
ул. Богдана Хмельницкого, 64 г. Киев
Яндекс.Метрика